Kütuselisa

Jet Express poolt pakutavatele veoteenustele rakendub kütuse lisatasu. Kütuse lisatasu kajastub teenusearve netosummale. Jet Express teatab jooksva kuu kütuse lisatasu protsendi hiljemalt viiendaks kuupäevaks oma koduleheküljel.

Kütuse lisatasu on pidevas muutumises ning protsent fikseeritakse kuu põhiselt. Kütuse lisatasu arvestamisel lähtume Neste Eesti AS tanklates müüdava diislikütuse jaehindadest.

Kütuse lisatasu arvutatakse järgnevalt – diislikütuse hinna muutuse määr korrutatakse koefitsendiga 0,40* (*koefitsent kajastab kütusehindade muutuse arvestuslikku mõju toote ja teenuse hinnale) ja saadud tulemus liidetakse kütuse lisatasu baasile 0,00%.

Tähelepanu – alates 01.05.2020 on Jet Express juhatus langetanud otsuse külmutada kütuselisa aprilli tasemel 7,69% kuni uue teadeande esitamiseni. COVID-19 põhjustest tingituna on märkimisväärselt lisandunud ettenägematud kulud ning viimase 12 kuu keskmine kütuselisa määr on arvestatud 2020-2021.a kullerteenuse hinnakirjade kujundamisel.

Jet Express jätab endale õiguse muuta kütuselisa arvutamise aluseid ilma sellest täiendavalt teavitamata.

Kütuselisa 01.01.2021 seisuga – 7,69%