Kütuselisa

Seoses jätkuva mootorikütuse hindade tõusuga on Jet Express juhatus langetanud otsuse rakendada alates 01.10.2018 kõikidele Jet Express poolt pakutavatele veoteenustele kütuse lisatasu. Kütuse lisatasu kajastub teenusearve netosummale. Jet Express teatab jooksva kuu kütuse lisatasu protsendi hiljemalt viiendaks kuupäevaks oma koduleheküljel.

Kütuse lisatasu on pidevas muutumises ning protsent fikseeritakse kuu põhiselt. Kütuse lisatasu arvestamisel lähtume Neste Eesti AS tanklates müüdava diislikütuse jaehindadest.

Kütuse lisatasu arvutatakse järgnevalt – diislikütuse hinna muutuse määr korrutatakse koefitsendiga 0,40* (*koefitsent kajastab kütusehindade muutuse arvestuslikku mõju toote ja teenuse hinnale) ja saadud tulemus liidetakse kütuse lisatasu baasile 0,00%.

Diislikütuse baashind: 1,039 EUR/liiter, millele vastab kütuse lisatasu baas 0,00%.

Jet Express jätab endale õiguse muuta kütuselisa arvutamise aluseid ilma sellest täiendavalt teavitamata.

Kütuselisa 01.04.2020 seisuga – 7,69%