Juhtum saadetisega

Saadetise hilinemist, kaotsiminekut või kahjustumist puudutavad pretensioonid ja kahjunõuded palume esitada 7 päeva jooksul. Kõik saadetised on kaitstud vedaja vastutuskindlustusega ning kahjujuhtumid saavad hüvitatud vastavalt CMR konventsioonile ja EV võlaõigusseadusele.

Vali juhtum

Tellimuse/saadetise number

Juhtumi täpsem kirjeldus

Lisa failid