REKLAMAATIOT

Lähetyksen viivästymistä, katoamista tai vahingoittumista koskevat reklamaatiot pyydetään esittämään 7 päivän kuluessa. Kaikki lähetykset on suojattu kuljettajan vastuuvakuutuksella ja vahinkotapahtumat korvataan CMR-yleissopimuksen ja Viron velvoiteoikeuslain (võlaõigusseadus) mukaisesti.

    Valitse tapaus

    Tilauksen/lähetyksen numero

    Yksityiskohtaisempi kuvaus tapauksesta

    Lisää tiedostot