REKLAMAATIOT

Lähetyksen viivästymistä, katoamista tai vahingoittumista koskevat reklamaatiot pyydetään esittämään 7 päivän kuluessa. Kaikki lähetykset on suojattu kuljettajan vastuuvakuutuksella ja vahinkotapahtumat korvataan CMR-yleissopimuksen ja Viron velvoiteoikeuslain (võlaõigusseadus) mukaisesti.

Valitse tapaus

Tilauksen/lähetyksen numero

Yksityiskohtaisempi kuvaus tapauksesta

Lisää tiedostot