Tel: +372 646 3222, E-R 8-20.00, Lao nr: +372 555 10096

Kütuselisa

Seoses jätkuva mootorikütuse hindade tõusuga on Jet Express juhatus langetanud otsuse rakendada alates 01.10.2018 kõikidele Jet Express poolt pakutavatele veoteenustele kütuse lisatasu. Kütuse lisatasu kajastub teenusearve netosummale. Jet Express teatab jooksva kuu kütuse lisatasu protsendi hiljemalt viiendaks kuupäevaks oma koduleheküljel.

Kütuse lisatasu on pidevas muutumises ning protsent fikseeritakse kuu põhiselt. Kütuse lisatasu arvestamisel lähtume Neste hulgihinnast terminalis, mis on nähtav leheküljel - https://www.neste.ee/ee/hulgihind-terminalis . Kütuse baashinnaks arvestame 1,059, eur, millele vastab kütuse lisatasu baas 0,00%. Kui kütuse hind langeb alla baashinna, siis kütuse lisatasu ei rakendu.
Kütuse lisatasu arvestatakse järgnevalt - diislikütuse hinnatõusu määr (keskmine diislikütuse jaehind võrrelduna diislikütuse baashinnaga) korrutatakse koefitsendiga 0,33*(koefitsent kajastab kütusehindade muutuse arvestuslikku mõju toote ja teenuse hinnale) ja saadud tulemus liidetakse kütuse lisatasu baasile 0,00%.

Neste diislikütuse jaehind 11.09 seisuga - 1,222.-eur
Fikseeritud baashind - 1,059.-eur
Koefitsient 0,33 , mis kajastab kütusehindade muutuse arvestuslikku mõju toote ja teenuse hinnale

Diislikütuse hinnatõusu määr 11.09 näitel - 15,39%
Hinnatõusu määr korrutatakse läbi koefitsiendiga - 15,39% x 0,33
Kütuselisa tulemus 11.09 näitel - 5,08 %

Kütuselisa 03.12.2018 seisuga - 5,01%